Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / ELK 502E - Sistem Tanıma ve Control için Yapay Sinir Ağları
 

ELK 502E - A.Neur.Netwoks for Syst.Identf and Control

Course Objectives

Nöro PID Kontrollör tasarlamak

Course Description

Bu kurs mühendislik alanındaki sistem tanıma ve kontrol uygulamaları için neural net kavramlarını tanımlar.

Course Coordinator
Şahin Serhat Şeker
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023