Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / CHZ 519 - Cevher&Kömür Hazır.Tesis.Perfo
 

CHZ 519 - Performance Evaluation of Coal and Mineral Processing Plants

Course Objectives

level up the student ideas on Material balance of coal and mineral processing plants through solver application, some models and criteria t evaluate the performance of complete plant

Course Description

Cevher ve kömür hazırlama tesislerinde numune ala, malzeme balansı oluşturma, performans öçümleri, dşük performanslarda muhtemel problemler ve çözümlerin içeren ve öğrencilerigerek teorik gerekse ratik anlamda donanımlı hale getirmek için oluşturulmuş kapsamlı bir derstir.

Course Coordinator
Feridun Boylu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024