Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / JEO 596 - Scien.Rese., Ethic&Seminar
 

JEO 596 - Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer

Course Objectives

1 -Yüksek lisans öğrencilerine bilimsel çalışmanın temelleri ve uyulması gereken etik kuralların yanında bölümlerinde Yüksek lisans çalışması için gerekli olan seminer olanağını da sağlar. Öğrencilere, mezuniyetten sonraki iş yaşamları sırasında yüklenecekleri görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek
2 - Toplumun eğitilmiş kesimi olarak, öğrencilerin sahip oldukları yurttaşlık bilincini çalışma biçimlerine yansıtmalarını sağlamak.
3 - Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunları çözecek bilgileri kazanmış mezunları yetiştirmek

Course Description

Felsefe ve etik kavramları, Genel ahlak ilkeleri , İnsan hakları, Ahlak felsefesinin temel kavramları, Etik teorileri, Mühendislik etiğinin tarihsel gelişimi,Mühendislik etiği kodları ,tasarımda mühendislik etiği,Mühendislik mesleğinde seçim ve etik, Mühendislik etiği ilkeleri.Mühendislik alanlarında etik, Kurum etiği,Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme,Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, Ürün sorumluluğu, Mühendislikte bilgilendirerek kabul etme,Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar, Uzlaşma, Görüşme stratejileri, Mühendislik ve çevre.

Course Coordinator
Macid Fikret Suner
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024