Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / DEP 508E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Structural Earthquake Engineering
English Structural Earthquake Eng.
Course Code
DEP 508E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Zeynep Değer
Kadir Güler
Course Objectives Deprem oluşumu ve yapılara etkisinin anlaşılması,
Deprem spektrumlarının elde edilmesi,
Deprem etkisinde yapı davranışının anlaşılması,
Depreme dayanıklı yapı tasarımında temel ilkeler, deprem yönetmeliği kayıtları, taban yalıtımlı sistemler,
Mevcut binaların deprem performansı ve güçlendirilmesi.
Course Description Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.
Course Outcomes Deprem hakkında genel bilgilerin ve yapıların tasarımında deprem etkisinin gözönüne alınmasının kavranması,
Depreme dayanıklı betonarme yapı tasarımı yapabilme, sünek davranış için yapı elemanlarında uygun donatı düzeni oluşturabilme,
Taban yalıtımlı sistemlerin tasarımı konusunda temel yaklaşım bilgilerine sahip olunması,
Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konusununda gerekli yöntemlerin ana hatlarıyla kavranması, istinat duvarlarında deprem etkisinin gözönüne alınmasının anlaşılması.
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023