Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / ENB 696E - Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
 

ENB 696E - Scientific Research, Ethic and Seminar

Course Objectives

Dersin Amacı:
• 1. Bilimin tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi
• 2. Bilimsel metodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi
• 3. Bilimsel yayın çeşitlerinin (tez, makale, rapor vb.) öğrenilmesi
• 4. Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi
• 5. Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

Course Description

Dersin İçeriği:
Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar.

Course Coordinator
Süleyman Övez
Süleyman Övez
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024