Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / HSK 526 - Su Mühendisliğinde Olasılık ve İstatistik
 

HSK 526 - Probability and Statistics in Water Engineering

Course Objectives

İnşaat mühendisliğinin ilgi alanı içinde olan pek çok değişkenin rastgele karakterde olması bakımından olasılık teorisinin ve istatistiğin su mühendisliği ile ilgili kavramlarını öğretmek,

Sistemlerin planlama, tasarım ve işletilmesinde belirsizlik etkilerinin gözönüne alınmasını öğretmek,

Bayes teoremi ve Bayes karar teorisini öğretmek,

Zaman serilerinin su mühendisliğine ait kullanımını öğretmek,

Su kaynakları konusunda modelleme öğretmek.

Course Description

1. Temel Olasılık Kavramları (Basic Probability Concepts) 2. Toplam Olasılık ve Bayes Teoremi (Total Probability and Bayes Theorem) 3. Bayes Karar Teorisi (Bayes Decision Theory) 4. Markov Zincirleri (Markov Chains) 5. İstatistiğe Giriş (Introduction to Statistics) 6. Parametrelerin Tahmini (Estimation of Parameters) 7. Frekans Analizi (Frequency Analysis) 8. Güven Aralığı (Confidence Interval) 9. Hipotez Testleri (Hypotheses Tests) 10. Dağılım Fonsiyonları ve Testler (Probability Distributions and Tests) 11. Varyans Analizi (Analysis of Variance) 12. Korelasyon ve Regresyon (Correlation and Regression) 13. Zaman Serileri (Time Series) 14. ARMA Modelleri (ARMA Models)

Course Coordinator
Yavuz Selim Güçlü
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024