Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PST 545E - Anorganik Polimerler
 

PST 545E - Inorganic Polymers

Course Objectives

1. Anorganik polimerlerin temel kavramları

2. Anorganik polimerlerin çeşitlerinin ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi

3. Seçilmiş anorganik polimerlerin sentezleri ve karakterizasyonları

4. Anorganik polimerlerin polimer bilimi ve teknolojisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

5. Anorganik polimer kimyasının pratik uygulamaları

6. Anorganik polimer dersi ile ilgili dönem ödevinin hazırlanması ve sunumu

Course Description

Anorganik polimerlere genel bakış, Anorganik polimerlerin sentez ve karakterizasyonu, Polisiloksanlar, polisilanlar ve ilgili polimerlerin incelenmesi, Polifosfazenler ve uygulamaları, Ferrosen-esaslı polimerler ve diğer fosfor içeren polimerlerin incelenmesi, Anorganik-organik hibrid kompozitler, Preseramik anorganik, Bor içeren polimerlerin incelenmesi, Anorganik polimer kimyasının pratik uygulamaları

Course Coordinator
Şennur Özçelik
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023