Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAK 579 - Içten Yanmalı Motorların Hesabı ve Geliştirilmesi
 

MAK 579 - Calculation and Development of Internal Combustion Engines

Course Objectives

1. Öğrencilere motor performansı, yakıt tüketimi, egzoz gaz ve gürültü emisyonları açısından hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi.
2. Motor geliştirme ve tasarım çalışmaları hakkında temel bilgilerin kazandırılması

Course Description

İçten yanmalı motorların geçmişi ve önemli özelliklerinin günümüze dek gelişimi. Yeni bir motor modelinin tasarımında ve geliştirilmesinde ana kriterler, matematik modeller ve hesaplama yöntemleri. Motor gerçek çevriminde meydana gelen proseslerin birbirine olan etkileri ve alternatiflerin karşılaştırılması yöntemleri. Modelleme, sonuçların değerlendirilmesi ve tasarıma uygulanmasına ait örnekler.

Course Coordinator
Rafig Mehdiyev
Rafig Mehdiyev
Hikmet Arslan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023