Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEO 213 - Konum Bel. Yönt. ve Sist.
 

GEO 213 - Positioning Method and Systems

Course Objectives

GNSS (Küresel konumlama sistemleri) kullanılarak nokta konumlarının üretilmesi ile ilgili ölçme ve hesapların ulusal (Yönetmelikler, TSE ve Yönergeler) ve uluslararası (ISO, AB Normları ve Direktifleri) standartlara uygun olarak yapılmasını konu edinmiş bir derstir.

Course Description

GNSS (Küresel konumlama sistemleri) kullanılarak nokta konumlarının üretilmesi ile ilgili ölçme ve hesapların ulusal (Yönetmelikler, TSE ve Yönergeler) ve uluslararası (ISO, AB Normları ve Direktifleri) standartlara uygun olarak yapılmasını konu edinmiş bir derstir.

Course Coordinator
Mahmut Oğuz Selbesoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024