Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAD 696 - Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
 

MAD 696 - Scientific Research, Ethic and Seminar

Course Objectives

Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihse! gelişiminin ne olduğum: kavramış ıhma Bilimsel araştırına yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma Literatür taraması ve analizi yapabilmek,Bilimse) yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerim öğrenmiş olma Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak, Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma,Sunum yaparken sijzet'vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma,Sunum esnasında iletişimin önemim kavrama, topluluk önünde nthat konuşma becerisine sahip olma

Course Description

Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihse! gelişiminin ne olduğum: kavramış ıhma Bilimsel araştırına yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma Literatür taraması ve analizi yapabilmek,Bilimse) yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerim öğrenmiş olma Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak, Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlama becerisine sahip olma,Sunum yaparken sijzet'vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma,Sunum esnasında iletişimin önemim kavrama, topluluk önünde nthat konuşma becerisine sahip olma

Course Coordinator
Cemal Balcı
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024