Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MBM 596 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
English Scientific Research, Ethics and Seminar
Course Code
MBM 596 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 2 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Bihter Zeytuncu Gökoğlu
Course Objectives Bilimsel araştırma nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli ve etik kuralları nelerdi öğrencilere bu bilgiler aktarılarak tez çalışmalarında yararlı olması sağlanır. Seminer nasıl yapılması hususunda bilgiler verilir.
Course Description Bilimsel araştırma nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli ve etik kuralları nelerdi öğrencilere bu bilgiler aktarılarak tez çalışmalarında yararlı olması sağlanır. Seminer nasıl yapılması hususunda bilgiler verilir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024