Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAD 514E - Mechanical Excavation and Mechanization in Soft Ground
 

MAD 514E - Mechanical Excavation and Mechanization in Soft Ground

Course Objectives

Yumuşak kayaçların kazısında kullanılan makineler sert kayaç makinelerinden oldukça farklı özelliklere sahiptirler. Bu makinelerin tasarım prensipleri ve çeşitli jeolojik koşullar için uygulama kriterleri de çok farklılıklar gösterir. Bu ders çerçevesinde, maden anabilim dalı öğrencilerine, yumuşak kayaç kazısında gerek yeraltında ve gerekse yerüstünde kullanılan kazı makinelerinin seçim ve tasarım prensipleri, ekonomik uygulama koşulları ve performansları konusunda bilgi ve görgü kazandırmak amaçlanmaktadır

Course Description

Introduction. Site Investigations for Soft Rock Excavation Projects (In-situ and Labratory). Soft Rock Cutters and Cutterheads. Mechanics of Soft Rock Cutting. Roadheaders. Continuous Miners (Underground). Shearers. Coal Plows. Impact Hammers. Slurry Tunnel Boring Machines (Slurry TBMs). Earth Pressure Balance Tunnel Boring Machines (EPB TBMs). Ground Displacement Machines of Microtunneling. Continuous Surface Miners. Trenchers. Disc Saws. Draglines. Excavators. Bucket Wheel Excavators. Rippers. Performance Prediction. Scheduling. Costing. Emerging Soft Rock Excavation Technologies.

Course Coordinator
Hanifi Çopur
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024