Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MKM 512 - Mekatronik Sistem Tasarımı
 

MKM 512 - Mechatronic System Design

Course Objectives

Mekatronik yüksek lisans programındaki öğrencilere mekatronik sistem tasarımının temel ilke ve kavramlarını aktarmak ve bu ilke ve kavramları bir proje çalışmasında kullanmalarını sağlamak. Öğrencilere temel ilke ve kavramlar ilk dört hafta anlatıldıktan sonra Makina ve Elektrik gruplarının karışık olarak yer aldığı proje takımları oluşturulacak ve böylece öğrencilerin takım çalışmasına dayalı bir mekatronik sistem tasarımı projesini gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.

Course Description

Basic principles and theory of mechatronic system design (first four weeks). Project selection and assignment of students into project teams. Project work. Presentation of projects.

Course Coordinator
Erdinç Altuğ
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024