Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEO 514 - Mekansal Veri Tabanları
 

GEO 514 - Spatial Database

Course Objectives

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojileri standart bilgi sistemlerinden farklı özellikte verilerin modellendiği ve yönetilebildiği veri tabanlarını gerektirmektedir. Bu derste CBS uygulamaları için kullanılabilecek veri tabanlarının yapısı verilmeye çalışılacaktır.

Course Description

Spatial Objects and Database Models, Representation of Continuous Surfaces, Relationships Among Spatial Objects, Coding Relationships as Attributes, Topological Models, Database Creation, Adding Attributes, Analysis Using Vector GIS, Analysis of Objects, GIS Analysis Functions, Concepts in Spatial Database Systems, Spatial Database Management Systems, Expectations from a Spatial Database Management System, Hierarchical Model, Network Model, Relational Model, Data Security, Unauthorized Use, Accuracy of Spatial Databases

Course Coordinator
Mehmet Zeki Coşkun
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024