Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / ELK 511E - Elektrik Enerji Sistemlerinde Güvenilirlik Analizi
 

ELK 511E - Reliability Analysis in Power Systems

Course Objectives

1- Bileşen güvenilirlik fonksiyonlarını ve temel güvenilirlik indislerini tanıtmak,
2- Sistem güvenilirlik analizi yöntemlerini vermek,
3- Markov Süreçleri ile zamana bağlı güvenilirlik analizlerini yapmak ve çeşitli güvenilirlik indislerini hesaplamak.
4- Enerji sistemlerinin çeşitli fonksiyonel bölgelerinde güvenilirlik analizlerini gerçekleştirmek.

Course Description

Temel olasılık bilgisi, güvenilirlik fonksiyonları ve temel kavramlar, sistem güvenilirlik analizleri, temel kesitleme yöntemi, bağlantı kümesi yöntemi, hata ağacı yöntemi, yedekli sistemler, ayrık Markov süreçleri, sürekli Markov süreçleri ve güvenilirlik analizleri, kullanılabilirlik, limit durumlar ve yaklaşık hesap yöntemleri, enerji sistemlerinde güvenilirlik bölgeleri, üretim sistemi güvenilirlik analizi, iletim sistemi güvenilirlik analizi, birleşik sistem güvenilirlik analizi, dağıtım sistemi güvenilirlik analizi, Monte Carlo benzetimleri

Course Coordinator
Aydoğan Özdemir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024