Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / PET 511E - İleri Sondaj Mühendisliği
 

PET 511E - Advanced Drilling Engineering

Course Objectives

Petrol, doğal gaz ve jeotermal kuyuların üretime alınabilmeleri, bu kuyuların başarılı bir şekilde sondajlarının yapılması ve tamamlanmasına bağlıdır. Sondaj sırasında kuyu ve formasyon arasındaki dengeyi sağlayan sondaj çamuru, diğer bir deyişle sondaj hidroliği kuyunun güvenli bir şekilde tamamlanması açısından önem taşımaktadır. Sondaj endüstrisindeki teknolojik gelişmeler, yeni sondaj teknikleri, sondaj hidroliği, kuyu kontrolu teknolojisi ve uygulamalarının ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu derste, lisans seviyesinde genel olarak verilen konular ayrıntılı olarak incelenecek, değişik koşullar için sondaj hidroliği dizaynı, optimizasyonu ve uygulanabilirliği Türkiye rezervuarlarıda göz önüne alınarak işlenecektir.

Course Description

An advanced study of drilling hydraulics including rheological models. Non-newtonian flow in pipes and annuli; Rotational viscometer; Jet bit nozzle selection; Well control operations; Surge/swab pressures and cutting transport. Computer modelling of various flow related problems in drilling operations and a review of Measurement While Drilling technology. Underbalanced drilling techniques and applications. A review of deepwater drilling hydraulics. Formation pore pressure; methods for estimating pore pressure; verification of formation pressure using well logs; Formation fracture resistance; methods for estimating fracture pressure; verification of fracture pressure.

Course Coordinator
Gürşat Altun
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023