Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / TEL 601E - Elektromanyetik Dalga Kılavuzları
 

TEL 601E - Electromagnetic Waveguides

Course Objectives

Giriş:Dersin amaç ve kapsamı, temel kavramlar. Green fonksiyonu gösterimleri. İletken sınırlı üniform dalga kılavuzları. Üniform olmayan dalga kılavuzları. Dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Dalga kılavuzlarında süreksizlikler: matematiksel modeller, sayısal yöntemler ve eşdeğer mikrodalga devre gösterimleri. Periyodik yüklü dalga kılavuzları.

Course Description

Giriş:Dersin amaç ve kapsamı, temel kavramlar. Green fonksiyonu gösterimleri. İletken sınırlı üniform dalga kılavuzları. Üniform olmayan dalga kılavuzları. Dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Dalga kılavuzlarında süreksizlikler: matematiksel modeller, sayısal yöntemler ve eşdeğer mikrodalga devre gösterimleri. Periyodik yüklü dalga kılavuzları.

Course Coordinator
Funda Akleman Yapar
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021