Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BLG 549E - Çizge Kuramı ve Algoritmaları
 

BLG 549E - Graph Theory and Algorithms

Course Objectives

Dersin amacı çizge kuramının temellerini öğretmektir.

Course Description

Derste bilgisayar mühendisliğinin temel konuları olan çizgeler, ağaçlar, düzlemsellik, bağlılık, renklendirme, ağ problemleri ve yönlü çizgeler incelenmektedir.

Course Coordinator
Ayşegül Yayımlı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023