Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / KET 596 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Seminer
English Seminar
Course Code
KET 596 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 2 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Hasan Serdar Kaya
Reyhan Genli Yiğiter
Course Objectives Güncel mesleki konuların incelenmesi
2 Güncel mesleki konuların sunulmasi ve tartisilmasi
3 Basarili sunum tekniklerinin incelenmesi
4 Tez arastirmasinda etik degerlerin tartisilmasi
Course Description Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.
Course Outcomes 1 Kentsel tasarım alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2 Etik degerlere hakim olabilme
3 Kentsel tasarım alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilme
4 Kentsel tasarım alanındaki bilgiyi sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023