Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAT 641E - Dalga Hareketi-Lineer Dalgalar
 

MAT 641E - Wave Motion I-Linear Waves

Course Objectives

1 Bu dersde sürekli ortamlar mekaniği ile türetilen çeşitli lineer dalga hareketi problemlerinin formülasyonları, çözümleri ve yorumları ile ilgili bir temel inceleme yapılacaktır.
2 Çözüm yöntemleri olarak değişkenlerin ayrılması yöntemi (öz fonksiyon açılımı yöntemi) ve integral dönüşüm yöntemleri kullanılacaktır.

Course Description

Lineer elastik, ses ve su dalgalarını yöneten denklemlerin türetilmesi. Kismi türevli denklemlerin ve dalga denklemlerinin matematiği. Gerilmiş tellerde dalgalar. akustik dalgalar. Sonsuz, yarım uzay ve dalga kılavuzlarında elastik dalgalar. Lineer su dalgaları; gravite ve sığ su dalgaları. Lineer dalgaların diffraksiyonu problemleri.

Course Coordinator
Semra Ahmetolan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024