Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / TEK 609 - Örm.Pam.Kum.Reakt.Boy.Mad.Boya
 

TEK 609 - Reactive Dyeing of Cotton Knitted Fabrics

Course Objectives

Reaktif boyarmadde özellikleri ve uygulama metotlarını öğretmek
2 Reaktif boyarmadde tipinin ve aktarma yönteminin pamuklu örme kumaşa uygun olarak tasarlanması ve seçilmesi
3 Reaktif boyama mekanizmalarının incelenmesi

Course Description

Reaktif boyarmaddenin kimyasal yapısı ve özelliklerini ve uygulama metotlarını öğrenecektir

Course Coordinator
Gülay Özcan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021