Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GID 524E - Gıda Mühendisliğinde Özel Konular
 

GID 524E - Special Topics in Food Engin.

Course Objectives

1. Gıda ve Biyoteknolojik ürünlerin yapısı ve saflaştırma proseslerine etkisi,
2. Saflaştırma yöntemlerinin prensiplerinin tek tek incelenmesi,
3. Ve saflaştırma proseslerinin entegrasyonu.

Course Description

Gıda ve Biyoteknolojik ürünleri Yapısı ve Saflaştırma Yöntemlerine Giriş, Hücre Parçalanması ve Flokülasyon, Filtrasyon ve Membran Filtrasyonu, Sedimantasyon ve Santrifüj Separasyon, Ekstraksiyon, Adsorbsiyon ve Kromatoğrafik Separasyon, Çöktürme (precipitation), Kristalizasyon, Kurutma

Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023