Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / HSK 501 - Su Kaynakları Sis.
 

HSK 501 - Water Resources Systems

Course Objectives

1 Su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarının sistem analizi yöntemleri ile incelenmesi
2 Su kaynakları projelerinin fayda-maliyet analizi
3 Sistem analizi yöntemlerinin tanımlanması ve çeşitli konulara uygulanması
4 Su kaynakları projelerinde risk analizinin yapılması

Course Description

Su Kaynakları ve Sistem Analizi. Amaçların Belirlenmesi. Fayda – Maliyet Analizi. Optimizasyon, Üretim Fonksiyonu, Optimalite Koşulları. Klasik Optimizasyon Yöntemleri. Doğrusal Programlama. Dinamik Programlama. Simülasyon, Çok Amaçlı Optimizasyon. Belirsizliğin Gözönüne Alınması. Karar Teorisi. Taşkın Kontrolü Projelerinde Fayda - Maliyet Analizi. Hidroelektrik Projelerinde Fayda – Maliyet Analizi.

Course Coordinator
Mehmet Özger
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023