Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / HGP 501 - Araştırma Metotları
 

HGP 501 - Research Methods

Course Objectives

1. Hazırgiyim endüstrisinin ihtiyaç duyduğu araştırma konuları, bu araştırmaların tasarlanmasında literatürün ve uygun metotlarının etkin olarak nasıl kullanılabileceği hakkında kapsamlı bilgi kazandırmak,
2. Uygun araç ve metotları kullanarak bir araştırma projesini yönetme ve/veya yürütme becerisini kazandırmak,
3. Elde edilen bulgular temelinde mevcut durum ve gelecekteki eğilimler hakkında analiz yapma becerisi kazandırmak,
4. Araştırmaların sonuçlarını uygun format ve içerikte sunulmasını ve iletişimini sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Course Description

Hazırgiyim ve moda endüstrilerinde araştırma gereksinimi. Hazırgiyim ve moda endüstrilerinde yürütülen araştırmalara örnekler. Araştırma teorisi. Literatürün araştırılması ve incelenmesi. Endüstriyel araştırmalarda etik konular. Veri tipleri ve örnekleme. Araştırmanın analizi. Araştırma tasarımı. Nicel ve nitel araştırma metotları. Anket tasarımı ve testi. Mülakat yapma, foküs gruplar, katılımcı gözlemi. Eğilimlerin tahminlenmesi. Araştırmanın raporlanması ve iletişimi.

Course Coordinator
İkilem Göcek
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023