Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / UUM 535E - Mühendislik Matematiği_2016
 

UUM 535E - Mühendislik Matematiği (Engineering Mathematics)

Course Objectives

Introduce graduate student to the applications of linear systems and complex analysis methods in engineering problems.

Course Description

Vektor ve vektor uzayları; Matris gösterimleri ve linear denklem sistemleri; Özdeğer problemleri; Spektral ayrışma; Karakteristik ve minimal polinomlar; İç çarpım uzayları ve ortogonolite; Ortogonal ve Hermityen matrisler; Hilbert uzayları; Fourier serileri ve Fourier transformları; Laplace transformları; Kompleks fonksiyonlarda limit, süreklilik ve türevlenebilirlik; Cauchy-Riemann denklemleri; Kompleks integrasyon ve Cauchy teoremi; Taylor ve Laurent serileri; Kalanlar teoremi; Konform dönüşümler ve sınır değer problemlerine uygulamaları; Vektor didderensiyel ve integral hesaplamalar; Sayısal mathematik.

Course Coordinator
Mehmet Şahin
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021