Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / CBM 517E - Atıksuların Geri Kazanımı
 

CBM 517E - Wastewater Reclamation&Reuse

Course Objectives

1 geri kazanılmış atıksuyun kullanım alternatifleri
2 atıksu geri kazanım tekrar kullanım sistemlerinin planlanmasında teknik çerçeve
3 tekrar kullanım uygulamaları

Course Description

1 geri kazanılmış atıksuyun kullanım alternatifleri
2 atıksu geri kazanım tekrar kullanım sistemlerinin planlanmasında teknik çerçeve
3 tekrar kullanım uygulamaları

Course Coordinator
Hüseyin Erdem Görgün
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024