Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / YAP 560 - Yapı Sist.Bilgisa.Deste.Tasar.
 

YAP 560 - Computer Aided Design of Structures

Course Objectives

1 Farklı yapı türlerinin hesap modellerinin oluşturulması.
2 Etkiyen çeşitli yükler altında statik-dinamik, lineer-nonlineer çözümlerinde izlenmesi gerekli olan adımların verilmesi.
3 Gerekli konularda örnek program kodları (C++, Vbasic.Net, VBA, Matlab vb.) oluşturmalarının sağlanması.

Course Description

Computer Aided Design of Structures

Course Coordinator
Kutlu Darılmaz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021