Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / SPL 522 - Planlama Felsefesi
 

SPL 522 - Planning Philosophy

Course Objectives

To understand the relationship between philosophy, city and planning

Course Description

Felsefe kent planlama için neden önemli? Felsefi düşüncenin var olmadığı bir durumda kenti açıklayabilir miyiz? Temelinde felsefi düşüncenin olmadığı kent planlama ya da kent pratikleri nasıl oluşur/gelişir? Bu ders temel olarak felsefenin kentsel mekanı anlamaya yönelik katkısını araştırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte kent olgusunun felsefenin gelişimine ne gibi bir katkıda bulunduğu da tarihsel süreç içerisinde tartışılacaktır. Kent-felsefe ilişkisinin nasıl kurulduğu ve günümüzde birbirlerini nasıl besleyebilecekleri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Derste tarihi felsefi metinlerin yanı sıra modern felsefenin geliştirmiş olduğu yaklaşımlardan da yararlanılacaktır. Dersin işleyiş biçimi metinlerin tartışılması üzerine kurgulanmış olduğundan öğrencilerin tüm metinlere erişmesi ve metinleri okumuş olarak gelmesi beklenmektedir. Her haftanın okuması bir önceki haftada öğrencilere iletilecektir. Öğrencilerin okumaları yaparak soru çıkarmaları ve derste bu soruları tartışmaları beklenmektedir.

Course Coordinator
Eda Beyazıt İnce
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021