Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / HSK 503E - İleri Akışkanlar Mekaniği
 

HSK 503E - Advanced Fluid Mechanics

Course Objectives

1. Hidrolik Mühendisliğindeki kuramsal ve deneysel sistem analizinde gereksinim duyulan tüm akışkanlar mekaniği bilgilerini öğrenmek/öğretmek.
2. Mikro ölçekteki bu kuramsal temel bilgilerin, hidrolik yapıların tasarımı ve stabilite analizlerinde nasıl kullanılacağını göstermek.

Course Description

Akışkanlar Mekaniği'nin Hidrolik, Kıyı ve Deniz Mühendisliği ve Su Kaynakları Sistemleri gibi disiplinlerle ilgili analiz ve tasarımlarda kullanılabilmesi için lisans düzeyinde verilenin ötesinde ele alındığı bir derstir.

Course Coordinator
Veysel Şadan Özgür Kırca
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023