Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEO 105 - Geomatik Müh. Giriş
 

GEO 105 - Introduction to Geomatic Eng.

Course Objectives

Dersin Amacı: Öğrencilerimizin programa başladıkları ilk yılda mesleğimize dair bütüncül bir bakış açısı kazanmaları, programda alacakları temel mühendislik, meslek ve mühendislik tasarımı derslerine birer mühendis adayı seviyesinde katılımlarının önemini açıklayarak, bu derslerden en çok verimi alarak gelişme sağlayabilmeleri; ve derslerin birbirlerinden farklı olarak ele aldıkları temel teorileri zihinlerinde birleştirebilmelerinin kolaylaştırılmasıdır.

Course Description

Dersin eğitsel hedefleri;
1. Öğrencilerimizin programa başladıkları ilk yarıyıllarda mesleki bağlamda bütüncül bir bakış açısı kazanmaları ve genel bir bilgi altyapısına sahip olmaları,
2. Programda alacakları temel mühendislik, meslek ve mühendislik tasarımı derslerine birer mühendis adayı seviyesinde katılımlarını, bu derslerden ençok verimi alarak gelişme sağlayabilmeleri ,
3. Derslerin birbirlerinden farklı olarak ele aldıkları temel teorileri zihinlerinde birleştirebilmelerinin kolaylaştırılmasıdır.

Course Coordinator
Çiğdem Göksel
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023