Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / CBM 535 - Çevre Bil.&Müh.Özel Konu.
 

CBM 535 - Special Topics in Environmental Sciences and Engineering Program

Course Objectives

Bu ders Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında önem arz eden özel konuları aktarmak üzere planlanmıştır. Bu alandaki son yenilikleri ortaya koymak üzere gerek yurtiçi gerekse yurt dışından yabancı öğretim üyelerinin vermesinin planlandığı bir derstir.

Course Description

Çevre Bil.&Müh.Özel Konu.

Course Coordinator
Kübra Doğan Er
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023