Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAK 662E - İleri Sistem Dinamiği ve Kontrolü
 

MAK 662E - Advanced System Dynamics&Cont.

Course Objectives

Bu dersin amacı ileri sistem modelleme metodlarını Hamilton enerji denklemeleri ve Bond Graph teorisi uzerinden ogrenmek ve dogrusal olmayan kontrol uygulamalarını ozumsemektir.

Course Description

Derste islenecek temel konular ileri modelleme yontemleri ve dogrusal olmayan hibrid-dinamik sistemlere uygulanan klasik kontrol teorisinin yetmedigi durumlardaki kontrol uygulamalaridir.

Course Coordinator
Pınar Boyraz Baykaş
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023