Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAT 505E - Sayısal Analiz I
 

MAT 505E - Numerical Analysis I

Course Objectives

Öğrencilere sayısal analizde ileri yöntemleri, yöntemlerin elde edilişini ve mate2 Lisansüstü düzeyde sayısal analiz teorem ve ispatlarını öğretmekmatiksel analizini tanıtmak.

Course Description

Ders İçeriği Hata analizi. Tek değişkenli
doğrusal olmayan denklemlerin sayısal
çözümleri. Doğrusal olmayan denklem
sistemlerinin sayısal çözümleri. Tek boyutlu
ve çok boyutlu interpolasyon teorisi.
Fonksiyon yaklaşıklama. Sayısal türevleme.
Sayısal integrasyon; tekil integrallerin sayısal
hesaplaması, çok boyutlu sayısal integrasyon.

Course Coordinator
Ahmet Kırış
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024