Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / KIM 101E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Genel Kimya 1
English General Chemistry I
Course Code
KIM 101E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Muhammet Übeydullah Kahveci
Course Objectives 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın
kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.
Course Description Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı
atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri,gazlar ve gaz yasaları,
sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal denge,
asit ve bazlar, termodinamik
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023