Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / KIM 101E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Genel Kimya I
English General Chemistry I
Course Code
KIM 101E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Caner Ünlü
Course Objectives 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın
kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.
Course Description The scope of chemistry and stoichiometry, atoms and the atomic theories, the periodic table and some atomic properties, chemical bonding, molecular geometry, gases and gas laws, liquids, solids, solutions and their physical properties, thermochemistry, principles of chemical equilibrium, acids and bases, thermodynamic.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook General Chemistry, Principles & Modern Applications, R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura, C Bissonnette, Pearson Canada, Inc., 2017, Eleventh Ed.
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024