Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / MEN 311 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Gemi Buhar Kazanları ve Operasyonu
English Marine Boilers and Operation
Course Code
MEN 311 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 5
- 2 1 -
Course Language English
Course Coordinator Muhammet Sandıkçı
Course Objectives Su buharı oluşumu. h-S ve T-S diyagramları. Kazanlarda yanma. Kazanlarda kayıplar, verim ve
yakıt tüketimi. Alev ve su borulu kazanlar, operasyonları ve bakımı. Kazan donanımları,
sorunlar ve çözümleri. Kazanlarda kışır ve korozyon. Kazan sularının ıslah edilmesi ve kazan su
testleri. Kazan sörveyleri.
Course Description Su buharı oluşumu. h-S ve T-S diyagramları. Kazanlarda yanma. Kazanlarda kayıplar, verim ve
yakıt tüketimi. Alev ve su borulu kazanlar, operasyonları ve bakımı. Kazan donanımları,
sorunlar ve çözümleri. Kazanlarda kışır ve korozyon. Kazan sularının ıslah edilmesi ve kazan su
testleri. Kazan sörveyleri.
Course Outcomes
Pre-requisite(s) Yok
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024