Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / MAT 103E - Matematik I
 

MAT 103E - Mathematics I

Course Objectives

Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını öğretmek.
2. Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi
kazandırmak.

Course Description

Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, İntegral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L’Hôpital Kuralı, Genelleştirilmiş İntegralle

Course Coordinator
Seher Melike Aydoğan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024