Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / ITU-TRNC Education And Research Campuses / IAD 104E - İç Mimarlıkta Tarih ve Kuram I
 

IAD 104E - History&Theo.in Inte. Archit.I

Course Objectives

1. Farklı medeniyetlerin mekânlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilmiş örneklerin toplumsal ve fiziksel bağlamının güncel yakşlaşımlar bağlamında incelenmesi
3. Mekan algısının değerlendirilmesi ve analizi, zamanla değişen tutumların keşfedilmesi
4. Kavramsal arka plan ve kuramlar bağlamında seçilen örneklerin iç mekan bileşenlerinin sorgulanması

Course Description

Çeşitli dünya medeniyetlerinin "mekan"a farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; prehistorik çağlardan on dördüncü yüzyıla kadar mimari, mobilya ve iç tasarım alanındaki gelişmelerin anlaşılması.

Course Coordinator
Betül Gelengül Ekimci
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024