Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 101 - English I
 

ING 101 - Basics of Academic Writing

Course Objectives

1. Dinleme ve not tutma: konuşmanın ana hatlarını anlamak, önemli bilgiyi ayrıntıdan ayırmak,konuşmanın planını çıkarmak, not tutma stratejilerini geliştirme
2.Okuma: ana fikri bulmak,bilgiyi tasnif etmek, parçadaki organizasyonu tanımlamak, çıkarsama yapmak, kelime hazinesini geliştirmek
3. Yazma: yazının hedef kitlesi, amaç ve tonu kavramak ve bunlara göre yazmak, beyin fırtınası yoluyla planlama ve fikirlerin belli bir mantığa göre düzenlenmesi, yazıda bütünlük ve akıcılığı sağlamak

Course Description

Ing 101 dersi, dersi gören öğrencilerintanımlama, özetleme,işlem betimlemesi
ve sınıflandırma kompozisyonu ile ilgili becerilerini geliştirmeyi, bu arada bütünlük ve akıcılığı sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Öğrencilerin İngilizce kullamını sağlamak ve Akademik ingilizce'nin gereklerine hazırlanabilmeleri için Ing 101 çoklu becerili bir ders olarak tasarlanmıştır

Course Coordinator
Ayşe Yılmaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024