Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 201 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish English III ESRA SANCAK
English RESEARCH PAPER WRITING
Course Code
ING 201 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 3 3
Course Language English
Course Coordinator Esra Sancak
Course Objectives . İngilizce okuma, okuduğu bilgiyi anlama, değerlendirme, yorumlama ve yazma becerilerini geliştirme
2. İngilizce teknik terim ve kelime bilgisini geliştirme
3. Güvenilir kaynak konusunda bilinç sağlama
4. Öğrencilerin bölümlerine ait belirli bir konu hakkındaki bilgisini genişletme
5. Akademik hayata uygun, araştırmanın etik normlarına yönelik bilinç sağlama
Course Description ING 201, öğrencilerin kendi bölümlerine ait olan ilgi çekici bir konu hakkında güvenilir kaynaklara dayanarak, intihal yapmadan, APA standartlarına uygun en az 1500 kelimelik bir araştırma yazısı hazırlanması üzerine odaklanır. Bu ders araştırma sürecini öğrenci ile izleyerek kaynak kullanmayı, doğru kaynakları seçmeyi, tez konusu geliştirip savunmayı, yazı planı oluşturmayı, alıntı yapmayı, not almayı ve kullanılan kaynakların listesini kaynakça hazırlayarak göstermeyi öğretir. Araştırma sonucu edinilen bilgilerin doğru ve kuralına uygun şekilde yazıya aktarılması, bu bilgiler doğrultusunda etik kurallara uygun ve intihal yapmadan yorum ve orijinal fikirler üretilerek bir araştırma yazısının oluşturulması dersin temelini oluşturmaktadır.
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1.Seçtikleri konuya uygun kaynak araştırması için kapsamlı kütüphane ve internet çalışması yapabilir, konularına uygun güvenilir akademik kaynak seçebilir ve taraflı bir bakış açısı geliştirip tartışmaya açık tez cümlesi oluşturabilir.
2.Farklı kaynakları tanımlayabilir ve edinilen bilgileri düzenleyerek araştırma yazısının genel hatları ile planını hazırlayabilir.
3. APA yazı stiline uygun olarak kaynak ve alıntıları doğru şekilde gösterebilir.
4.Kaynaklardan gerekli bilgileri bulabilir, değerlendirebilir, yorumlayabilir ve düzenleyebilir.
5.Kaynak bilgilerini kendi kelimeleriyle ifade edebilir, özet çıkarabilir ve doğrudan alıntı yapabilir.
6. Araştırma bulgularına dayalı olarak sonuçlara ulaşabilir, çıkarım ve yorum yapabilir.
7. En az 1500 kelimelik, APA’ya uygun, tartışmaya açık araştırma metnini yazabilir.
8. Araştırmanın etik normlarına uyabilir.
Pre-requisite(s) 101/102/103
Required Facilities BUTUN ODEVLER BİLGİSAYARDA YAZILIP, BİLGİSAYAR ÇIKTISI ŞEKLİNDE TESLİM EDİLMEKTEDİR. AYRICA, ARAŞTIRMA AMACIYLA YOĞUN İNTERNET KULLANIMI GEREKMEKTEDİR. DÖNEM SONUNDA, HER BİR ÖĞRENCİNİN ARAŞTIRMA YAZISI TESLİM EDİLDİKTEN SONRA VERİTABANINA YÜKLENİR. ÖĞRENCİLER BU DOSYALARI HAZIRLAMAK İLE YÜKÜMLÜDÜR
Other
Textbook ESSENTIALS OF A RESEARCH PAPER
Other References Dersle ilgili genel bilgiler (kurallar, format, izlek, değerlendirme), araştırma yazısının tanımı, örnek araştırma yazıları, konu seçme
Genel bir konuyu özelleştirme, argüman geliştirme, tez cümlesi oluşturma, kaynak bilgisi
Kaynak seçme, farklı kaynakları tanıma ve belirleme
Araştırma bulgularına dayalı bir plan hazırlama
Kaynaklardan APA yazı stiline uygun olarak alıntı yapma
APA yazı stiline uygun kaynakların referans listesini yazma
Kaynak kullanımı, not alma teknikleri
Kaynak bilgilerini, kurallara uygun şekilde, intihal yapmadan yeniden dile getirirek, özet çıkartarak, doğrudan alıntı yaparak not alma, paragraf oluşturma
Kaynak bilgilerini, kurallara uygun şekilde, intihal yapmadan yeniden dile getirirek, özet çıkartarak, doğrudan alıntı yaparak not alma, paragraf oluşturma
Kaynak bilgilerini, kurallara uygun şekilde, intihal yapmadan yeniden dile getirirek, özet çıkartarak, doğrudan alıntı yaparak not alma, paragraf oluşturma
Tüm paragrafların yeniden gözden geçirilip, hataların düzeltilmesi, eksiklerin tamamlanması, eklemelerin yapılması, yorumların yapılması
Giriş ve sonuç paragraflarının hazırlanması
Tüm yazının APA’ya uygun şekilde hazırlanması, veritabanı için gerekli dosyaların bilgilerinin verilmesi, sözlü sınav/sunum çalışması
Araştırma yazısının teslimi ve sözlü sınav/sunum uygulaması
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024