Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ALM 101 - Almanca I
 

ALM 101 - German 1

Course Objectives

Öğrencilere,
-Kendileri, aileleri ve yakın çevreleriyle ilgili sözcükler ve temel kalıplarla kendilerini ifade edebilme,
-Adres bulmayla ilgili kavramları anlama ve kullanma,
-Günlük faaliyetlerinden bahsedebilme,
-Emir kipi ve geçmiş zaman kullanabilme becerilerini kazandırmak.

Course Description

Öğrencilere,
-Kendileri, aileleri ve yakın çevreleriyle ilgili sözcükler ve temel kalıplarla kendilerini ifade edebilme,
-Adres bulmayla ilgili kavramları anlama ve kullanma,
-Günlük faaliyetlerinden bahsedebilme,
-Emir kipi ve geçmiş zaman kullanabilme becerilerini kazandırmak.

Course Coordinator
İdris Nejat Gören
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024