Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Afet Yönetimi Enstitüsü / AFY 541 - Birey&Toplumun Afet Eğitimi
 

AFY 541 - Birey&Toplumun Afet Eğitimi

Dersin Amaçları

Afete hazırlığa giriş: Afete hazırlık etkinliği, afet örnekleri, tehlikelerin sonuçları ve tehlike analizi. Afetlere devletin müdahalesi: Kurumsal atalet, devletin sorumlukları ve halkın beklentileri. Halkın afeti algılaması: Halkın riski algılaması, inkarı, afet hakkında yanlış inanışlar, afet etiği ve sorumlulukları. Afete hazırlık eğitimine genel yaklaşım: Araştırmaların uygulaması olarak afet hazırlık eğitimi, toplum profilinin hazırlanması, yüksek risk taşıyan topluluklar, afet ve çocuklar – etkileri ve tepkilerle başa çıkma, okullarda afete hazırlık öğretimi, okula giden çocukların afet eğitimi, yaşlı ve sakat insanların afete hazırlanması, yüksek risk taşıyan yapılardaki insanların afete hazırlanması.

Dersin Tanımı

Bu derste
Afetlerin bireyler ve toplum üzerine etkileri,
Toplumdaki tehlike analizinin bileşenleri,
Halkın afetleri ve riskleri algılaması
Afet planlamasında yerel yönetimlerin önemi,
Halkın afete hazırlık ve planlaması
Başarılı eğitim programlarının sürdürülmesinin önemi vurgulanacaktır.

Koordinatörleri
Didem Saloğlu Dertli
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024