Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Afet Yönetimi Enstitüsü
 

Afet Yönetimi Enstitüsü

Enstitümüz 19 Ocak 2010 tarih ve 2010/954 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup, Rektörlüğe bağlıdır. Deprem Mühendisliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Anabilim dalı olmak üzere 2 anabilim dalımız mevcuttur. Her iki anabilim dalımızda da kayıtlı öğrencimiz olup, eğitim öğretim devam etmektedir.

 

Dersler
AFY 511E Afet ve Acil Durum Yönetimi Esasları
AFY 511E Afet ve Acil Durum Yönetimi Esasları
AFY 511E Afet ve Acil Durum Yönetimi Esasları
AFY 511E Princip.of Disaster&Emerge.Man
AFY 512 Zarar Azaltma.Esas.&Uygulam.
AFY 512 Zarar Azaltma.Esas.&Uygulam.
AFY 512 Zarar/Risk Azaltma
AFY 513 Afet Yönetiminde Politikalar
AFY 521 Kriz Yö., Afet So.İyil.&İş.De.
AFY 522 Yangın Risk.&Acil Durum Yönet.
AFY 523 Afet Sonrası İhtiyaç Tespiti
AFY 523 Afet Sonrası İhtiyaç Tespiti
AFY 531E Risk yönetimi Prensipleri
AFY 532 Afete Müdahele ve Yönetimi
AFY 533E Resea.&Analy.Meth.in Emer.Mana
AFY 541 Birey&Toplumun Afet Eğitimi
AFY 542 Acil Durum/Afet Yönetiminde İletişim Becerileri
AFY 543 Çevresel Tehlikeler ve Acil Durum Yönetimi
AFY 551 Afetlerin Sosyal Boyutu
AFY 552 Acil Durum Yönetimi Teknolo.
AFY 552E Afet Yönetini Teknolojisi
AFY 553E Community Disaster Risk Management
AFY 553E Afet Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi
AFY 561E Afete Dirençli Yerleşimlerin Yapılandırılması
AFY 561E Afete Dayanıklı Toplumların Oluşturulması
AFY 561E Afete Dayanıklı Toplumların Oluşturulması
AFY 563 Earthquake Risk Management
AFY 563 Deprem Zarar/ Risk Yönetimi
AFY 563E Deprem Risk Yönetimi
AFY 582 Hidrometeo.Afetl.& Hazırlık.
AFY 583E Afet ve Acil Durum Yönetiminde Özel Konular
AFY 596 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
AFY 596 Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
AFY YLT Tez Çalışması
AFY YLT Tez Çalışması
DEP 513E Geoteknik Deprem Mühendisliğinde Modelleme ve Hesaplama
DEP 515E Performans Esaslı Sismik Değerlendirme ve Tasarım
DEP 610E Deprem Mühendisliğinde Zemin-Yapı Etkileşimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024