Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Herkese Açık Dersler
 

Herkese Açık Dersler

Ninova'da bulunan kaynakları herkese açık tüm dersler bağlı oldukları fakülte veya enstitülere göre aşağıda listelenmiştir.

 

Fakülte ve Enstitüler

İnşaat Fakültesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Makina Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik-Elektronik Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maden Fakültesi Bilişim Enstitüsü
Kimya-Metalurji Fakültesi Enerji Enstitüsü
Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fak. Avrasya Yer Bilimleri Ens.
Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü
İşletme Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü
Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi Afet Yönetimi Enstitüsü
Denizcilik Fakültesi

İnşaat FakültesiMimarlık FakültesiMakina FakültesiElektrik-Elektronik Fakültesi

Dersler
EHB 211 Elektrik Devre Temelleri
EHB 211E Elektrik Devre Temelleri
EHB 232 Devre ve Sistem Analizi
EHB 232 Devre ve Sistem Analizi
EHB 232E Devre ve Sistem Analizi
EHB 420E Yapay Sinir Ağları
EHB 453E Mobil Haberleşmeye Giriş
ELE 211 Elektrik Devre Temelleri
ELE 211 Elektrik Devre Temelleri
ELE 211E Elektrik Devre Temelleri
ELE 232 Devre ve Sistem Analizi
ELE 232 Devre ve Sistem Analizi
ELE 242 Devre ve Sistem Analizi
ELE 420 Yapay Sinir Ağları
ELK 331 Güç Elektroniği Devreleri
ELK 331E Güç Elektroniği Devreleri
ELK 332E Elektrik Makinaları II
ELK 342 Güç Elektroniği Laboratuvarı
ELK 343 Elektromekanik Enerji Dönüşümü
ELK 343E Elektromekanik Enerji Dönüşümü
ELK 361 Mühendislikte Çizim ve Tasarım
ELK 472E Yenilenebilir Enerji Sistemleri
ELK 498E Fotovoltaik Sistemler
KON 313E Geribeslemeli Kontrol Sistemleri
KON 405E Kontrol Sistemlerinde Durum Uzayı Metodları


Maden FakültesiKimya-Metalurji FakültesiGemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fak.Fen-Edebiyat Fakültesi

Dersler
FIZ 101E Fizik I
FIZ 101E Fizige Giris
FIZ 101E Fizik I
FIZ 102E Fizik II
FIZ 102E Fizige Giris:Elektrik ve Manyetizma
FIZ 102E Fizik II
FIZ 102E Fizik 2
FIZ 252E Modern Fizik
FIZ 411E Electromanyetik Teori
FIZ 412 Elektromanyetik Teori II
ITB 230 Afet Bilinci
ITB 325 Sosyal Zekalı Mühendis
KIM 101 Genel Kimya I
KIM 204 Genel Kimya II
KIM 252 Kimyasal Termodinamik
KIM 351 İnorganik Kimya I
KIM 425 Su Kimyası
MAT 175 Soyut Matematik
MAT 202E Sayısal Yöntemler
MAT 202E Sayısal Yöntemler
MAT 271E Olasılık ve İstatistik
MAT 281 Lineer Cebir ve Uygulamaları
MAT 332E Reel Analiz
MAT 343E Zaman Serileri Analizi
MAT 355 Topolojiye Giriş
MAT 355E Topolojiye Giriş
MAT 368E Matematiksel modelleme
MUH 302 Sürekli Ortamlar Mekaniği
MUH 312E Sürekli Ortamlar Mekaniği II
MUH 321 Sayısal Yöntemler
MUH 321E Sayısal Yöntemler
MUH 324 İleri Sayısal Analiz


İşletme FakültesiUçak ve Uzay Bil. FakültesiDenizcilik FakültesiBilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Dersler
BIL 103E Bilgi Sistemlerine Giriş
BIL 105E Intr to Sci&Eng Comp (C)
BLG 000 Test Muhendisliği
BLG 000 STEAM ATOLYESI
BLG 112 Ayrık Matematik
BLG 231 Sayısal Devreler
BLG 231E Digital Circuits
BLG 231E Sayısal Devreler
BLG 252 Nesneye Yönelik Programlama
BLG 252E Object-Oriented Programming
BLG 322 Computer Architecture
BLG 351 Mikrobilgisayar Laboratuvarı
BLG 361 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
BLG 368 Yöneylem Araştırması
BLG 412 Bilişim Etiği
BLG 437E İleri Programlama
BLG 448E Mühendislikte Proje Yönetimi
BLG 448E Mühendislikte Proje Yönetimi
BLG 448E Mühendislik Proje Yönetimi
BLG 448E Mühendisler için Proje Yönetimi
BLG 458E Fonksiyonel Programlama
BLG 468E Object-Oriented Modeling and Design
BLG 500 Staj
ISE 103 Programlama II
ISE 305 Database Systems
ISE 306 Computer Networks
MAT 281 Lineer Cebir ve Uygulamaları
YZV 401 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Staj İşlemleri


Türk Musikisi Devlet KonservatuarıFen Bilimleri Enstitüsü

Dersler
BLG 510E Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
BLG 520E Kriptografi
BLG 527E Yapay Öğrenme
BLG 540E Metin Tabanlı Bilgiye Erişim Sistemleri
BLG 607 Veri Madenciliği
BLG 625 Yazılım Tasarımı Kalitesi
BLG YET Yeterlik Aşaması
BYM 501E Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri/Biyomedikal Enstrümantasyon
BYM 513 Tıp Bilişiminde Araştırma Yöntemleri
BYM 513 Biyomed.Müh.Ileri Konular
BYM 513 Biyomed.Müh.Ileri Konular
BYM 516E Tıbbi Bilişimin Temelleri
CBM 535 Çevre Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular
DUM 527 Liman ve Terminal Yönetimi
DUY 523 Denizcilikte Kalite Yönetimi
ELE 510 İleri Lojik Devre Tasarımı
ELE 511 Doğrusal Olmayan Devr.Sis.Kaos
ELE 514 Sistem Teorisi
ELE 514E Sistem Kuramı
ELE 519 Elekt.Müh.Matematiksel Yönt.
ELE 610E BSIM3 ile MOSFET modelleme ve analog devre tasarımı
ELE 696 Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
ELK 506E Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Analiz ve Tasarımı
ELK 519E Rezonans Güç Çeviricileri
ELK 554E Fotovoltaik Sistemler
END 604E Çok Kriterli Grup Karar Verme
END 605 İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları
END 616E Tedarik Zinciri Yönetimi için Sayısal Modeller
GEM 520E Yüzen Cisimlerin Hidrodinamiği
GEO 000 YOMRALIOGLU -Library
GEO 209E Taşınmaz Mal Hukuku / Real Estate's Law
GEO 524E Land Management
HGP 599 Proje
ISL 613E Sürdürülebilir İnovasyon ve Girişimcilik
KET 505 Kentsel Tasarım Uygulama.I
KET 505E Urban Design Practices II
KIM 539 Organik Reak.Mekanizma. I
KIM 610 Lantanit ve Aktanit Kimyası
MAK 539E Makina Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Metodu
MAK 596 Seminer
MAK 608E Modeling of Turbulence
MAK 692E Statistical Thermodynamics of Thermal Systems/Isıl Sistemlerin İstatistik Termodinamiği
MAT 555E Hesaplamalı Bilimler için İstatistiksel Veri Analizi
MBL 532 Mimari Tasarımda Grafik Programlama
MBL 613E Mimari Bilişimde Araştırma Paradigmaları
MBL 617E Mimari Tasarımda Bilişimde Özel Konular
MHY 524 Kalite Yönetim Modelleri
MIA 503E İleri Akışkanlar Mekaniği
MKM 501E Mekatronik Alanında Sinyal İşleme Uygulamaları
MKM 510E Endüstriyel Elektronik Sistemlerin Tasarımı ve Uygulamaları
MKS 536E İleri Bilgisayar Destekli Tasarım
MMI YLT Tez Çalışması
MTS 502E Mimarlık Tasarım Kuram
MTS 514 Mimarlık ve Ütopya
MTZ 513 Mimari Tasarım III
TEL 502E Sezim ve Kestirim Kuramı
TEL 505E Gezgin İletişim Sistemleri
TEL 603E Dışbükey Analize Giriş
UUM 509E Turbulent Flow - CRN: 24310
VIA 511E Zaman Serisi ve Öngörü
YAP 501E Mühendislik Matematiği


Sosyal Bilimler EnstitüsüBilişim EnstitüsüEnerji EnstitüsüAvrasya Yer Bilimleri Ens.Güzel Sanatlar BölümüBeden Eğitimi BölümüAfet Yönetimi Enstitüsü


 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024