Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BIL 106E - 21546 Programlamaya Giriş (Fortran)
 

BIL 106E - 21546 Programlamaya Giriş (Fortran)

Dersin Amaçları

1.Özel programlama ortamıyla yeterince aşina olunmasını sa?lamak
2. Temel programlama mantı?ının ve tekniklerinin kavranmasını geliştirmek
3. Bir programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmek
4. Bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin bilgisayar algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek
5. Ileri düzey programlama dili kullanarak ö?rencilerin problemleri analiz etme ve çözme yetene?ini geliştirmek

Dersin Tanımı

Programlama, Akış Şemaları, Algoritma Tasarımı, Fortran Programlama Dilinin Tanıtımı, Basit Giriş/Çıkış Işlemleri, Matematiksel Operatörler, Veri Türleri, Mantıksal İfadeler, Kontrol İfadeleri: IF, CASE yapıları, Tekrarlamalı İfadeler: DO, WHILE Döngüleri, Biçimlendirilmiş I/O, Dosyalar ve Kayıtlar, Yapısal Bloklar (modüller, prosedürler, fonksiyonlar ve altprogramlar), Dizinler, Basit Mühendislik Uygulamaları

Koordinatörleri
Cemil Kurtcebe
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024