Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BIL 106E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe 21546 Programlamaya Giriş (Fortran)
İngilizce 21546 Introduction to Scientific & Engineering Computing (Fortran)
Dersin Kodu
BIL 106E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cemil Kurtcebe
Dersin Amaçları 1.Özel programlama ortamıyla yeterince aşina olunmasını sa?lamak
2. Temel programlama mantı?ının ve tekniklerinin kavranmasını geliştirmek
3. Bir programın yazılması, derlenmesi, çalıştırılması ve hata ayıklanması bilgilerini geliştirmek
4. Bilimsel ve mühendislik problemlerini çözmede kullanılan farklı sayısal yöntemlerin bilgisayar algoritmaları ve programlama dili üzerine işleyiş bilgisi geliştirmek
5. Ileri düzey programlama dili kullanarak ö?rencilerin problemleri analiz etme ve çözme yetene?ini geliştirmek
Dersin Tanımı Programlama, Akış Şemaları, Algoritma Tasarımı, Fortran Programlama Dilinin Tanıtımı, Basit Giriş/Çıkış Işlemleri, Matematiksel Operatörler, Veri Türleri, Mantıksal İfadeler, Kontrol İfadeleri: IF, CASE yapıları, Tekrarlamalı İfadeler: DO, WHILE Döngüleri, Biçimlendirilmiş I/O, Dosyalar ve Kayıtlar, Yapısal Bloklar (modüller, prosedürler, fonksiyonlar ve altprogramlar), Dizinler, Basit Mühendislik Uygulamaları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen ö?renciler:
1. Programlama dilinin sözdizimini ve yapısını anlayabilecek
2. Bir problemi analiz edebilecek ve algoritma geliştirebilecek
3. Bir programı test edebilecek, derleyebilecek, hata ayıklayabilecek ve do?rulama yapabilecek
4. Prosedürel, prosedürel olmayan, mantık, fonksiyonel pratik programlama becerilerini geliştirecek
5. Kapsamlı örneklerin gereksinimlerini karşılamak için bir program tasarlayabilecek
6. Düzgün bir programlama dökümanı ve rapor yazabilecek
Önkoşullar BIL 101E MIN BZ YA DA BIL 101 MIN FF
Gereken Olanaklar Bilgisayar kullanımı
Diğer Yok
Ders Kitabı Fortran 90 Programming (International Computer Science Series) - T.M.R. Ellis
Pages: 848, Edition: 1, Paperback, Addison Wesley - 1 edition (11 May 1994)
Diğer Referanslar Stephen J. Chapman, 2007, Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers,
McGraw-Hill.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024