Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi
 

İnşaat Fakültesi

İnşaat Fakültesi'nde, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerine ait olmak üzere toplam 14 adet laboratuvarda uzmanlık gerektiren deneyler için bilgi birikimi ve olanakları mevcuttur. Öğrenciler, güncel ve yeterli ağ donanım teknolojileri ile donatılmış 3 bilgisayar laboratuarında çalışabilmekte ve internet tabanlı servislere erişebilmektedirler. Fakültekütüphanesi 16.000civarında kitap ile öğrencilere zengin araştırma olanağı sunmaktadır.

Bölümler

  • İnşaat Mühendisliği
  • Geomatik Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği

 

Dersler
CEV 000 Çevre Mühendisliği Bölümü ABET Akreditasyonu
CEV 101 Çevre Müh. Giriş ve Etik
CEV 101E Çevre Mühendisliğine Girşi ve Etik
CEV 102 Yer Bilimi
CEV 102E Yer Bilimi
CEV 111E Global Environment
CEV 111E Küresel Çevre
CEV 111E Küresel Çevre
CEV 113 Çevre Mühendisliğine Giriş
CEV 113E Çevre Mühendisliğine Giriş
CEV 201 Çevre Kimyası I
CEV 201E Çevre Kimyası I
CEV 201E Çevre Kimyası 1
CEV 201E Çevre Kimyası I
CEV 201EL Çevre Kimyası I Lab.
CEV 201EL Çevre Kimyası I Lab.
CEV 201L Çevre Kimyası I Lab.
CEV 202 Çevre Kimyası II
CEV 202E Çevre Kimyası II
CEV 202EL Çevre Kimyası II Lab.
CEV 202L Çevre Kimyası II Lab.
CEV 203 Çevre Mikrobiyolojisi
CEV 203 Çevre Mikrobiyolojisi
CEV 203E Environmental Microbiology
CEV 203E Environmental Microbiology
CEV 204E Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
CEV 205 Çevre Ekolojisi
CEV 205E Environmental Ecology
CEV 211E Çevre Kimyası I
CEV 212 Çevre Kimyası II
CEV 212 Çevre Kimyası II
CEV 212E Çevre Kimyası II
CEV 213 Çevre Mikrobiyolojisi
CEV 213 Çevre Mikrobiyolojisi
CEV 214 Çevre Ekolojisi
CEV 221 Mikrobiyoloji
CEV 221 Mikrobiyoloji
CEV 221E Microbiology
CEV 222 Çevre Mikrobiyolojisi
CEV 222E Environmental Microbiology
CEV 222E Environmental Microbiology
CEV 228 Yer Bilimi
CEV 228E Earth Science
CEV 242 Çevre Müh. İçin Hidroloji
CEV 242E Çevre Mühendisleri için Hidroloji
CEV 242E Meskun Bölge Hidrolojisi
CEV 244E Hava Kirlenmesi Kimyası
CEV 246E Deniz ve Göl Bilimleri
CEV 248 Ölçme Bilgisi
CEV 250 Halk ve İşyeri Sağlığı
CEV 250E Public and Occupational Health
CEV 303E Teknik Resim (CAD)
CEV 305 Su Kalitesi Yönetimi
CEV 305E Su Kalitesi Yönetimi
CEV 305E Su Kalite Yönetimi
CEV 310E Deniz Kirlenmesi ve Kontrolü
CEV 312E Biyolojik Prosesler
CEV 314E Arıtma Tesisleri Hidroliği
CEV 315 Kentsel Planlama
CEV 315 Kentsel Planlama
CEV 316E Anaerobik Arıtmanın Temelleri
CEV 317 Meskun Bölge Drenajı
CEV 317E Meskun Bölge Drenajı
CEV 318E Altyapı Planlamasında Bilgisayar Uygulamaları
CEV 320 Biyolojik Prosesler
CEV 320E Biyolojik Prosesler
CEV 321 Su Temini ve Atıksuların Uzakl
CEV 321 Su Temini ve Atıksuların Uzakl
CEV 321 Su Temini ve Atıksuların Uzakl
CEV 321 Su Temini ve Atıksuların Uzakl
CEV 321E Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması
CEV 322 Suların Arıtılması
CEV 322 Suların Arıtılması
CEV 324 Temel İşlemler ve Prosesler Laboratuvarı
CEV 324E Unit Operations and Processes Laboratory
CEV 326 Hava Kirlenmesi
CEV 326 Hava Kirlenmesi
CEV 327 Kimyasal Prosesler
CEV 327E Kimyasal Prosesler
CEV 327E Kimyasal Prosesler
CEV 328 Su Temini&Atıksuların Uzakl.
CEV 328 Su Temini&Atıksuların Uzakl.
CEV 328E Su Temini ve atıksuların uzaklaştırılması
CEV 328E Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması
CEV 329 Katı Atık Yönetimi
CEV 329E Katı Atık Yönetimi
CEV 330 Su Arıtma Tesisi Tasarımı
CEV 330E Su Arıtma Tesisi Tasarımı
CEV 332 Katı & Tehlikeli Atık Yönetimi
CEV 332E Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi
CEV 332E Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi
CEV 341 Kimyasal Prosesler
CEV 341 Kimyasal Prosesler
CEV 341E Kimyasal Prosesler
CEV 343 Su Kalitesi Yönetimi
CEV 343E Su Kalitesi Yönetimi
CEV 345E Control&Autom. in Env. Facil.
CEV 347 Temel İşlemler
CEV 410E İleri Atıksu Arıtımının Temel Prensipleri
CEV 411 Atıksuların Arıtılması
CEV 412E Çevre Ekonomisi
CEV 416E Deniz Deşarjı Sistemleri
CEV 417 Arıtma Tesislerin İşletilmesi
CEV 417 Arıtma Tesislerin İşletilmesi
CEV 418E Endüstriyel Atıksu Yönetimi
CEV 421E Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
CEV 422E Çevre Hukuku
CEV 424E Küçük Yerleşim Yerlerinde Atıksu Yönetimi
CEV 425E Anaerobik Arıtma Prosesleri
CEV 426 Çevre Müh Bilgisayar Uygula
CEV 427 Çevre Modellemesi Esasları
CEV 428E Çevresel Havza Planlaması
CEV 429E endüsriyel kirlenme kontrolü
CEV 429E Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
CEV 429E Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
CEV 431 Arıtma Çamurlarının Kontrolu
CEV 431 Arıtma Çamurlarının Kontrolu
CEV 431 Arıtma Çamurlarının Kontrolu
CEV 431E Arıtma Çamurlarının Kontrolü
CEV 432 Çevre Ekonomisi
CEV 432 Çevre Ekonomisi
CEV 432E Çevre Ekonomisi
CEV 433 Tehlikeli Atık Yönetimi
CEV 433E Tehlikeli ATık Yönetimi
CEV 433E Tehlikeli Atık Yönetimi
CEV 436 Arazide Arıtma
CEV 436 Arazide Arıtma
CEV 437 Atıksu Arıtma Tesisi Tas.
CEV 437E Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı
CEV 438 Çevre Etkilerinin Değerlendiri
CEV 438 Çevre Etkilerinin Değerlendirilmesi
CEV 439 Atık Depol. Tesisi Tas.&İşlet.
CEV 439E Atık Depol. Tesisi Tas.&İşlet.
CEV 439E Atık Depol. Tesisi Tas.&İşlet.
CEV 439E Düzenli Depo Sahalarının Tasarımı ve İşletilmesi
CEV 440 Katı Atık Depolarının İşletilm
CEV 441E Çevre Modellemesi Esasları
CEV 442 Çevre Hukuku
CEV 442E Çevre Hukuku
CEV 442E Çevre Hukuku
CEV 443 Hava Kirlenmesi Kont.Sist.Tas.
CEV 443E Hava Kirlenmesi Kontrol Sistemleri Tasarımı
CEV 444E Endüstriyel Atıksu Yönetimi
CEV 445E Dsgn & Operat. Anaero.Treat. Syst.
CEV 445E Dsgn & Operat. Anaero.Treat. Syst.
CEV 446 Hava Kirletici Kaynak. & Kontr.
CEV 446E Hava Kirletici Kaynaklar ve Kontrolü
CEV 447 Arazide Arıtma Sistemleri
CEV 447E Arazide Arıtma Sistemleri
CEV 450 Toprak Kirlenmesi ve Kontrolü
CEV 450E TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
CEV 451 Su temini ve Çevre Sağlığı I
CEV 451 Su temini ve Çevre Sağlığı I
CEV 451 Su temini ve Çevre Sağlığı I
CEV 451 Su temini ve Çevre Sağlığı
CEV 451 Su temini ve Çevre Sağlığı I
CEV 451 Su temini ve Çevre Sağlığı I
CEV 451E Su Temini ve Çevre Sağlığı
CEV 451E Su Temini ve Çevre Sağlığı
CEV 451E Su Temini ve Çevre Sağlığı
CEV 451E Su Temini ve Çevre Sağlığı
CEV 451E Su temini ve Çevre Sağlığı I
CEV 452 Gürültü ve Kontrolü
CEV 454E Su ve Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
CEV 456 İş Sağlığı ve Güvenliği
CEV 456E İş SAğlığı ve Güvenliği
CEV 456E İş Sağlığı ve Güvenliği
CEV 461 Çevre Kimyası I
CEV 471 Mühendislik Etiği
CEV 471 Mühendislik Etiği
CEV 471E Mühendislik Etiği
CEV 492 Bitirme Çalışması
CEV 492E Bitirme Tasarım Projesi
CIE 334 Zemin Mekanigi (SUNNY)
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 DİNAMİK
DNK 201 Dinamik
DNK 201 DNK201E Dinamik - CRN 11729
DNK 201 DİNAMİK
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 Dinamik
DNK 201 DİNAMİK
ESM 303 Enerji ve Çevre
GEO 101E Bilgi Teknolojilerine Giriş
GEO 103 Temel Ölçme Bilgisi
GEO 103E Temel Ölçme Bilgisi
GEO 107 Analitik Geometri&Vektör Hesab
GEO 107E Analitik Geometri&Vektör Hesab
GEO 301 Özel Ölçme Uygulamaları
GEO 302 Arazi Yönetimi/ Land Management
GEO 304E Jeodezi II ve Projeksiyonlar
GEO 306 Fotogrametri II
GEO 306E Fotogrametri II
GEO 307 Kartografya II
GEO 307E Kartografya II
GEO 308E Taşınmaz Değerlemesi/ Real Estate Valuation
GEO 309 Fotogrametri I
GEO 309E Fotogrametri I
GEO 310 Uzaktan Algılama II
GEO 310E Uzaktan Algılama II
GEO 311E Jeodezik Altyapı ve Ağlar
GEO 311E Jeodezik Altyapı ve Ağlar
GEO 312E CBS'de Mekansal Analizler ve Algoritmalar
GEO 315E CBS'nin Temelleri
GEO 315E Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri
GEO 403 CBS Projeleri
GEO 417 Jeodezik Astronomi
GEO 425E Dijital Görüntü İşleme II
GEO 444 Hesaplamalı Geometri
GEO 452 UA Verileri ile 3B Model.
GEO 462E Geomatik Mühendsilğinde İleri Programlama
GEO 468 UA'da Özel Konular
GEO 468 UA'da Özel Konular
GEO 468 UA'da Özel Konular
GEO 476 Geomatik Mühendisliğinde Proje Planlaması ve Yönetimi
GEO 478 Kamulaştırma Tekniği
INS 101 Teknik Resim
INS 101E Technical Drawing
INS 106 İnşaat Mühendisleri İçin Yerbilimi
INS 106 İnşaat Müh. İçin Yerbilimi
INS 106 İnşaat Müh. İçin Yerbilimi
INS 106 İnşaat Müh. İçin Yerbilimi
INS 106E Earth Science for Civil Engineers
INS 106E İnşaat mühendisleri için yerbilimleri
INS 107E Programlama Dillerine Giriş (PYTHON)
INS 107E Programlama Dillerine Giriş (Python)
INS 107E Programlama Diline Giriş (Python)
INS 111 İnşaat Müh. Giriş ve Etik
INS 111E Int. to Civil Eng. & Ethics
INS 201 Malzeme Bilimi
INS 201 Malzeme Bilimi
INS 201E Malzeme Bilimi
INS 220E Mühendislik Matematiği
INS 222 Yapı Malzemesi
INS 222 Yapı Malzemesi
INS 222E Yapı Malzemesi
INS 222E Yapı Malzemesi
INS 222E Yapı Malzemesi
INS 222E Yapı Malzemesi
INS 222E Yapı Malzemesi
INS 222E Yapı Malzemesi
INS 227 Karmaşık Değişknli Fonks. Teo.
INS 228 Yapı Malzemesi
INS 228 Yapı Malzemesi
INS 228E Yapı Malzemesi
INS 228E Yapı Malzemesi
INS 251 İnşaat Jeolojisi
INS 251 İnşaat Jeolojisi
INS 251 İnşaat Jeolojisi
INS 251 İnşaat Jeolojisi
INS 251E İnşaat Jeolojisi
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Ölçme Bilgisi
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Topoğrafya
INS 252 Ölçme Bilgisi
INS 252E Ölçme Bilgisi
INS 252E Topografya
INS 252E Ölçme Bilgisi
INS 252E Ölçme Bilgisi
INS 252E Surveying
INS 252E Topografya
INS 301 Mühendislik Ekonomisi
INS 301 Mühendislik Ekonomisi
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311 Yapı Statiği I
INS 311E Yapı Statiği I
INS 311E a
INS 311E Yapi Statigi I
INS 311E Yapi Statigi I
INS 311E a
INS 311E Yapı Statiği 1
INS 311E Yapi Statigi I
INS 311E Yapı Statiği I
INS 311E Yapı Statiği I
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312 Yapı Statiği II
INS 312E Yapı Statiği II
INS 312E a
INS 312E Yapı Statiği 2
INS 313E İleri Mukavemet
INS 314 Yapı Dinamiği
INS 315E ELASTİK OLMAYAN MALZEMELERİN MEKANİĞİ
INS 316 Şantiye Tekniği
INS 316 Şantiye Tekniği
INS 316E Şantiye Tenkiği
INS 316E Şantiye Tekniği
INS 316E Şantiye Tekniği
INS 317E Betonun Kırılma Mekaniği
INS 318E Yapıların Yalıtımı & Korunması
INS 319E Betonun Durabilitesi
INS 319E Betonun Dayanıklılığı
INS 321 Hidrolik
INS 321E Hidrolik
INS 321E Hidrolik
INS 322 Betonarme I
INS 322 Betonarme I
INS 322 Betonarme I
INS 322 Betonarme I
INS 322 Betonarme I
INS 322E Betonarme I
INS 322E Betonarme I
INS 323E Yapı Statiği I
INS 323E Yapı Statiği 1
INS 328 Mimari Yapısal Tasarım
INS 328 Mimari Yapısal Tasarım
INS 331 Zemin Mekaniği I
INS 331 Zemin Mekaniği I
INS 331 Zemin Mekaniği I
INS 331 Zemin Mekaniği I
INS 331 Zemin Mekaniği I
INS 331 Zemin Mekaniği I
INS 331 Zemin Mekaniği I
INS 331E Zemin Mekaniği I
INS 331E Zemin Mekaniği I
INS 331E Zemin Mekaniği I
INS 331E Zemin Mekaniği I
INS 331E Zemin Mekaniği
INS 332 Temel İnşaatı I
INS 332 Temel İnşaatı I
INS 332 Temel İnşaatı I
INS 332 Temel İnşaatı I
INS 332 Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel Muhendisligi
INS 332E Temel İnşaatı 1
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı 1
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 332E Temel İnşaatı I
INS 334 İnş. İşçi Sağlığı ve İş Güven.
INS 334 İnş. İşçi Sağlığı ve İş Güven.
INS 334 İnş. İşçi Sağlığı ve İş Güven.
INS 334 İnş. İşçi Sağlığı ve İş Güven.
INS 334E İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
INS 334E İnşaatta İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
INS 341 Yapı İşletmesi
INS 341 Yapı İşletmesi
INS 341 Yapı İşletmesi
INS 341 Yapı İşletmesi
INS 341 Yapı İşletmesi
INS 341 Yapı İşletmesi
INS 341E Yapi Isletmesi
INS 341E Yapı İşletmesi
INS 341E Yapı İşletmesi 1
INS 341E Yapı İşletmesi
INS 342 Karayolu Mühendisliği
INS 342 Karayolu Mühendisliği
INS 342E Karayolu Mühendisliği
INS 352 Hidroloji
INS 352E Hidroloji
INS 352E Hidroloji
INS 352E Hidroloji
INS 352E Hidroloji
INS 352E Hidroloji
INS 360 Hidrolik
INS 360 Hidrolik
INS 360E Hidrolik
INS 360E Hidrolik
INS 361 Hidrolik
INS 361 Hidrolik
INS 361 Hidrolik
INS 361 Hidrolik
INS 361E Hidrolik
INS 361E Hidrolik
INS 361E Hidrolik
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411 Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Celik Yapilar I
INS 411E çelik yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E çelik yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar I
INS 411E Çelik Yapılar
INS 413E Hidrolojik Analiz ve Tasarım
INS 414E Oşinografi
INS 419E Zemin Mekaniği II
INS 419E Zemin Mekaniği II
INS 419E Zemin Mekaniği II
INS 421 Betonarme II
INS 421 Betonarme II
INS 421 Betonarme II
INS 421 Betonarme II
INS 421 Betonarme II
INS 421 Betonarme II
INS 421 Betonarme II
INS 421 Betonarme II
INS 421E Betonarme II
INS 421E Betonarme Yapılar 2
INS 421E Betonarme II
INS 423E Deprem Mühendisliğinin Temelleri
INS 425E Sonlu Elemanlar Yöntemi
INS 427 Yapı Statiği III
INS 427 Yapı Statiği III
INS 429 Betonarme Yüksek Binalar
INS 429E Betonarme Yüksek Binalar
INS 434E Çelik Yapıların plastik hesabı
INS 435 Akarsu Hidroliği
INS 438E Geoteknik Deprem Mühendisliği
INS 440E Yapı Statiğinde Özel Konular
INS 441 Su Kaynakları
INS 441 Su Kaynakları
INS 441E Su Kaynakları
INS 441E Su Kaynakları
INS 441E Su Kaynakları
INS 441E Su Kaynakları
INS 442 Betonarme Temeller
INS 444 Çelik Yapılar II
INS 447E İleri Beton Teknolojisi
INS 448E Hidroelektrik Santrallar
INS 452E a
INS 454 Betonarme Yaplr Kalıp & İskele
INS 456 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
INS 459 Çubuk Sonlu Elemanlar
INS 462 Mühendislik Etiği
INS 462E Mühendislik Etiği
INS 468 Temel İnşaatı II
INS 472E Çevre Geotekniğine Giriş
INS 474 Yapı İşletmesi Hukuku
INS 490 Kıyı ve Liman Yapıları
INS 490 Kıyı ve Liman Yapıları
INS 490E Kıyı-Lİman Yapıları
INS 492 Mühendislikte Tasarım Projesi
INS 492 Mühendislikte Tasarım Projesi
INS 492 Mühendislikte Tasarım Projesi
INS 492 Mühendislikte Tasarım Projesi
INS 492 Mühendislikte Tasarım Projesi
INS 492E Bitirme Projesi
INS 492E Engineering Design Project
INS 492E Tasarım Projesi
INS 494E Deneysel Hidrolik
ISH 301 Çevre Bilimleri ve Müh. Esas.
ISH 301E Çevre Bilimleri ve Müh. Esas.
JDF 112 Ölçme Bilgisi I
JDF 112E Ölçme Bilgisi 1
JDF 122E Elektronik Uzaklık ve Açı Ölçmeleri
JDF 132E Geomatik Mühendisliğine Giriş
JDF 132E Geomatik Mühendisliğine Giriş
JDF 182 Arazi Çalışması I
JDF 182E Arazi Çalışması I
JDF 182E Arazi Çalışması I
JDF 182E Arazi Çalışması 1
JDF 182E arazi ÇAlışması I
JDF 211E Surveying II
JDF 211E ESKİ-Ölçme II-ESKİ
JDF 216E Ölçme Tekniğinde Özel Konular
JDF 218E Yapısal Alet Bilgisi
JDF 218E Yapısal Alet Bilgisi
JDF 222E Dijital Görüntü İşleme
JDF 222E Sayısal Görüntü İşleme
JDF 231 Davranış Bilimlerine Giriş
JDF 232 Hata Teorisi & Parametre Tahm
JDF 232E Hata Teorisi ve Parametre Tahmini
JDF 241E Davranış Bilimlerine Giriş
JDF 241E Davranış Bilimlerine Giriş
JDF 242 Blgisayar Destekli Harita Tsrm
JDF 252 Taşınmaz Hukuku
JDF 262E Mühendislik Etiği
JDF 274 Geo.Müh.İşçi Sağlığı & İş Güv.
JDF 274E Geomatik Mühendisliğinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
JDF 282 Arazi Çalışması II
JDF 282E Arazi Çalışması II
JDF 310 Uzaktan Algılamada Özel Konulr
JDF 311 Mühendislikte Veri Tabanları
JDF 311E Mühendislikte Veritabanları
JDF 312 Mühendislik Ölçmeleri
JDF 312 Mühendislik Ölçmeleri
JDF 312 Mühendislik Ölçmeleri
JDF 312 Mühendislik Ölçmeleri
JDF 312 Mühendislik Ölçmeleri
JDF 312E Mühendislik Ölçmeleri
JDF 312E Mühendislik Ölçmeleri
JDF 313E Jeodezik Astronomi
JDF 316 Proje Planlaması ve Yönetimi
JDF 317E Sistem Mühendisliğinin Temelleri
JDF 317E FUNDAMENTALS OF SYSTEMS ENGINEERING
JDF 320E Uzaktan Algılama II
JDF 321E Uzaktan Algılama I
JDF 322E Jeodezik Ağ Tasarımı
JDF 322E Jeodezik Ağların Tasarımı
JDF 326 Haritacılık Tarihi
JDF 330 Çevre Korumada Uzaktan Algılama ve CBS
JDF 330 Çevre Kor. Uzaktan Alg.ve CBS
JDF 331E Fotogrametri 1
JDF 331E Fotogrametri I
JDF 340 Doğal Kaynak Ynt.Uzaktan Alg.
JDF 340E Doğal Kaynak Yönetiminde Uzaktan Algılama
JDF 341 Jeodezi I
JDF 341E Jeodezi I
JDF 351 Dengeleme Hesabı
JDF 351E Dengeleme Hesabı
JDF 352 Kamu Ölçmeleri
JDF 361 Kadastro Bilgisi (GEO303)
JDF 382 Arazi Çalışması III-Geomatik Projesi III
JDF 382E Arazi Çalışması III
JDF 411E Coğrafi Bilgi Sistemleri
JDF 411E Coğrafi Bilgi Sistemleri
JDF 411E Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri (GEO315E)
JDF 414E Yükseklik Ölçmelerinde Özel Konular
JDF 417 Şehircilik
JDF 417E Şehircilik
JDF 417E Kentsel Planlama
JDF 420E Jeodezide Yorumlama Yöntemleri
JDF 421 Fiziksel Jeodezi
JDF 421E Fiziksel Jeodezi
JDF 423E Yersel ve Sayısal Fotogrametri
JDF 424 Yapay Uyduların Jeodezide Kull
JDF 424E Yapay Uyduların Jeodezide Kullanımı
JDF 425E Digital Fotogrametri
JDF 426E Ülke Ölçmeleri
JDF 427 Sayısal Arazi Modeli
JDF 427 Sayısal Arazi Modeli
JDF 430 İmar Planları Uygulaması
JDF 430 İmar Planları Uygulaması
JDF 431E GPS Tekniği
JDF 431E GPS Tekniği
JDF 431E GPS Tekniği
JDF 433 Kartografik projeksiyonlar
JDF 435E Bilgisayar Destekli Kartografya
JDF 437E Mekansal Verilerin Kartografik Sunulması
JDF 437E Mekansal Verinin Kartografik Sunumu
MUK 201 Mukavemet
MUK 201 Mukavemet
MUK 201 Mukavemet
MUK 201 Mukavemet I
MUK 201 Mukavemet
MUK 201 Mukavemet
MUK 201 Mukavemet - I
MUK 204 Mukavemet II
MUK 204 Mukavemet II
MUK 204 Mukavemet II
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 101 Teknik Resim
RES 111 Teknik Resim CAD
RES 111 Teknik Resim CAD
RES 111E Teknik Resim
RES 111E Teknik Resim (CAD)
RES 111E Teknik Resim (CAD)
RES 111E Teknik Resim CAD
STA 102E Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201 Statik
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E STATİK
STA 201E Statik (CRN 24163)
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E 21346 STA201E Statik
STA 201E Statik
STA 201E statik
STA 201E 30756 STA201E Statik
STA 202 Statik
STA 202 Statik
STA 202 Statik
STA 202E Statik
STA 202E Statik
STA 202E Statik
STA 202E Statik
STA 204 Statik ve Mukavemet
STA 204 Statik ve Mukavemet
STA 204 Statik ve Mukavemet
STA 204 Statik ve Mukavemet
STA 204 Statik ve Mukavemet
STA 204E Statik ve Mukavemet
STA 204E Statik-Mukavemet
STA 204E Statik ve Mukavemet
STA 204E Statik ve Mukavemet
STA 204E Statik ve Mukavemet
STA 204E Statik ve Mukavemet
STA 204E Statik ve Mukavemet
STA 204E statik ve mukavemet
ULP 301 Health&Safety in Construction
YIP 501E Yönetim Matematiği
YIP 502 Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı
YIP 510E Gelişmekte olan Ülkelerde Proje Değerleme ve Yatırım Kriterleri
YIP 516E Yapı İşletmesi
YIP 516E Maliyet Yönetimi
YIP 516E Maliyet Yönetimi
YIP 516E Maliyet Yönetimi
YIP 516E Construction Management
YIP 518E Bna Bilgi Modellemesi
YIP 596 Seminer
YIP 596 Seminer
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019