Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 292 - Geomatik Projesi 10
 

GEO 292 - Geomatik Projesi 10

Dersin Amaçları

Dersin amacı;
Kullanılacak alet ve donanımın kontrolü, düzenlenmesi, kalibrasyonu ve raporlanması;
Total Station ile Kapalı/Bağlı Poligon güzergâhı tasarım, ölçme ve hesabı; GPS/GNSS
teknikleri ve yersel yöntemlerle detay ölçmeleri; Geometrik ve Trigonometrik
Nivelman; Yersel Teknikler ve GPS/GNSS Teknikleri ile Aplikasyon; Yersel Lazer Tekniği
ile Detay Ölçmeleri ve Değerlendirilmesi, Geometrik Nivelman ve GPS/GNSS Teknikleri
ile elde edilen yüksekliklerin geoit modeli kullanılarak dönüşümü; Enkesit-Boykesit
(Arazide ve Sayısal Harita üzerinden) ve yüzey nivelmanı; alan ve hacim hesapları;
çizim (yazılım kullanarak); proje ve ilgili çalışmaların tümünün raporlanması ve
sunumu konu ve uygulamalarında öğrencileri meslek yaşamına hazırlamaktır

Dersin Tanımı

Öğrencilerin 4 yarıyıl boyunca edinmiş oldukları temel ölçme bilgi ve becerilerinin
tümünü bir araya getirerek, poligonasyon, nivelman ve detay ölçmeleri (Yersel ve uydu
bazlı tekniklerle) ile ilgili tasarım, ölçme, hesap ve analiz konularında ulusal ve
uluslararası standartlara ve ekip çalışmasına uygun olarak yürütülecek bir derstir.

Koordinatörleri
Turan Erden
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024