Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 468 - Bireysel Araştırma
 

CEV 468 - Bireysel Araştırma

Dersin Amaçları

1. Öğrencinin özel bir konuda, seçilmiş bir öğretim üyesinin yönetiminde, kişisel çalışma esaslı kendi başına çalışarak, belirlenen özel araştırma gerektiren bir konuya odaklanarak analiz, sentez, veri oluşturma ve/veya verileri değerlendirme yoluyla araştırma yapma, problem çözme, araştırma konusunu raporlama/savunma yeteneklerinin ve mesleki özgüveninin geliştirmesi
2. Özel konu seçimi, anlam/önemi ve gerekçelendirilmesi; çözüm sistemetiğinin oluşturulması
3. Veri üretimi ve/veya değerlendirilmesi
4. Analiz edilen konu üzerinden sonuçların ve önerilerin sentezlenmesi
5. Sonuçların yazılı, sözlü ve tartışmalı olarak iletilmesi ve savunulması

Dersin Tanımı

Bireysel olarak öğrencinin, bir öğretim üyesi yönetiminde belirleyeceği bir araştırma konusunda, laboratuvar, modelleme, simülasyon, yönetim çalışması, saha çalışması, orijinal bilgi üretimi ve orijinal sonuç çıkarma odaklı kapsamlı literatür çalışması vb yoluyla veri üretimi, analiz/sentez, belirlenmiş hedef doğrultusunda içerikli ve anlamlı sonuçlar çıkaracak şekilde araştırma yaparak, bir yandan belirlenen özel konuda katkı oluşturulması, diğer yandan öğrencinin problem tanımı ve çözümü konusunda beceri ve özgüveninin artırılması, çalışmanın raporlanması ve savunulmasına yöneliktir.

Koordinatörleri
Nevin Yağcı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024