Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 221 - Mikrobiyoloji
 

CEV 221 - Mikrobiyoloji

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı mikroorganizmaların isimlendirilmesi, sınıflandırılması, metabolizması, genetiği uygulama alanları ile ilgili teorik konuların öğretilmesidir. Dersin laboratuar uygulaması da mevcuttur.

Dersin Tanımı

Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi. Mikroorganizmal sistematikler ve sınıflama. Mikroskop. Bakteriler ve bakteriyel hastalıklar. Protozoa ve protozoal hastalıklar. Virüsler ve virütik hastalıklar. Mantarlar ve mantar kaynaklı hastalıklar. Algler ve alg kaynaklar hastalıklar. Hastalık ve direnç. Mikrobiyal genetik. Mikroorganizmaların fiziksel kontrolü. Mikroorganizmaların kimyasal kontrolü. Laboratuvar uygulamaları: Mikrobiyoloji laboratuvarı tanıtımı ve güvenlik kuralları. Mikroskop kullanımı. Islak numune hazırlama teknikleri ve mikroskopla inceleme. Preparat hazırlama ve basit boyama (metilen mavisi ve giemsa boyaları). Gram reaksiyonu ve gram boyama. Aseptik teknik, sıvı ve katı besiyeri kültürleri, agar dökme ve kültür yayma teknikleri. Asit fast boyama. Endospor boyama. Hareketlilik ve kamçı boyama. Protozoa kültürü ve protozoaların mikroskopla incelenmesi. Mantar hücrelerinin mikroskopik incelenmesi. Alg hücrelerinin mikroskopla incelenmesi. Tanımlama teknikleri. Bilinmeyen organizmaların tanımlanması.

Koordinatörleri
Zeynep Dilek Heperkan
Didem Okutman Taş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022